Logg inn

nkssfj 080Norske kvinners Sanitetsforening har som hovedsatsingsområde kvinnehelse.

Dette er et stort emne og omfatter svært mykje. Vi her i fylket har valgt å sette fokus på hjertesjukdom hos kvinner. Dette er en skjult sjukdomstilstand blant oss kvinner og har helt andre symtomer enn hos menn. Det er viktig å få opplysning, kjenne til symptoma og på den måten kunne ta vare vare på egen helse.
Norske Kvinner Sanitetsforening gjev kvart år store summar til forskning på kvinnehelse

På landsmøtet som vart halde på Lillehammer i september
vart det sendt ein resolusjonregjering/storting for å bekjempe vold i samfunnet. Volden kjenner ingen grenser og rammer jenter og kvinner i alle aldersgrupper.
Vold mot kvinner er eit folkehelseproblem. Norske Kvinners sanitetsforening peikar på at vold mot kvinner må inngå som område og tema i den nye folkehelsemeldinga.
Stemmeretten. På hagefesten vår i september var vi synlege i bybildet i Florø på lørdag. Fredrikke Marie Kvam i Ragnhild Bjørlo sin skikkelse talte N.K.S. si sak når politikarane i Florø talte for seg. Ein fin måte å markere stemmerettsjubilèet på.

 

Huset "Soltua" i Florø vert mykje brukt og som medlem kan du leie både lokaler og overnattingsplassar ved høve. Består av 33 lag med over 1700 medlemmar. Fylket har eigedomen "Soltua" og eige styre for "Solfondet". Fylket har si eiga avis "Solposten" som kjem ut 2-3 gongar i året. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livsynsnøytral. Soltua har lokaler for utleige!

Se større bilde:

soltua kollasj