20150525 143045

Fylkesstyret N.K.S. inviterer til
Soltua i Florø: Søndag 23. august

  • Tid: Kl. 13.00.
  • Lunsj – koldtbord
  • Kaker og kaffe
  • Åresal

Eit lite bidrag til underhaldning vil vere fint!

Ta turen for å sjå Soltua – medlemane sitt eige sanitetshus.

Velkommen til årets hagefest !

Kalender - Finn frem - kart