Logg inn

 "Hagefesten vart avvikla i eit nydeleg ver med sol frå skyfri himmel.
Det var 11 sanitetslag representerte - som saman med styret utgjorde 58 personar.
Det gledde oss at det var fleire medlemmar som kom på Soltua denne gangen, som ikkje hadde vore der før.
Ein fin søndag med tid til drøs og prat. Uformelt og med god mat og trivsel.
Takk til alle som kom!"

soltua kollasj

 

Huset "Soltua" i Florø vert mykje brukt og som medlem kan du leie både lokaler og overnattingsplassar ved høve. Består av 33 lag med over 1700 medlemmar. Fylket har eigedomen "Soltua" og eige styre for "Solfondet". Fylket har si eiga avis "Solposten" som kjem ut 2-3 gongar i året. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livsynsnøytral. Soltua har lokaler for utleige!

Se større bilde:

soltua kollasj