Logg inn

OMSORGSBEREDSKAPS - SEMINAR PÅ SOLTUA, GADDEVÅGGT. 4, FLORØ

TYSDAG 22. SEPT 2015 KL. 17.00 – 20.00

Ordførar i Lærdal, Jan Geir Solheim, held foredrag om:

Kva gjer vi når krisa rammar?

Erfaringar etter storbrannen i Lærdal.

Spørsmål, diskusjon og deling av erfaringar.

Representantar frå Flora kommune vil også vere tilstades

og orientere om beredskapsarbeidet i denne kommunen.

Orientering om Omssorgsberedskapsarbeidet i fylket

ved leiar i komiteen, Ragnhild Bjørlo.

Omsorgsberedskapsarbeid blir berre meir og meir viktig.

Vi håpar difor at laga vil sende ein eller fleire deltakarar – dei

som har grupper og dei som enno ikkje er komne i gang.

Seminaret er ope for andre interesserte.

Kaffi og litt mat vil det også bli.

Pris kr. 200,- for sanitetsmedlemmer.

Pris kr. 300,- for ikkje medlemmer.

Vel møtt til ein interessant og lærerik kveld på Soltua!

For Omsorgsberedskapskomiteen i Sogn og Fjordane

Sølvi Andersen Bjørg Aaland Vigdis Paulsen Ragnhild Bjørlo

- leiar -

Huset "Soltua" i Florø vert mykje brukt og som medlem kan du leie både lokaler og overnattingsplassar ved høve. Består av 33 lag med over 1700 medlemmar. Fylket har eigedomen "Soltua" og eige styre for "Solfondet". Fylket har si eiga avis "Solposten" som kjem ut 2-3 gongar i året. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livsynsnøytral. Soltua har lokaler for utleige!

Se større bilde:

soltua kollasj