Title: Hagefesten 2015
Date:
Description: Lunsj. kl. 13.00. Kaker og kaffe. Åresal. Ta med gevinst.
Ta med eit lite underholdningsbidrag. Alt er kjærkomme.
Velkommen til årets hending på Soltua.
Address: Gaddevåggata, 6900 Florø, Norge
Back to calendar

Huset "Soltua" i Florø vert mykje brukt og som medlem kan du leie både lokaler og overnattingsplassar ved høve. Består av 33 lag med over 1700 medlemmar. Fylket har eigedomen "Soltua" og eige styre for "Solfondet". Fylket har si eiga avis "Solposten" som kjem ut 2-3 gongar i året. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livsynsnøytral. Soltua har lokaler for utleige!

Se større bilde:

soltua kollasj